Kulturrom – Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Tilskuddsområder
– Oppladbare batterier
– Teknisk utstyr til kulturrom
– Bygg og utbedring av kulturrom

Søknadsfrist 1. mars
Les mer om tilskuddsordningen her