I dag skulle jeg bare ha et kjapt Teams-møte med ordføreren på Høylandet om et samarbeidsarrangement vi skal ha under Norsk Revyfestival, forteller daglig leder Dagrun Gunnarson.  Overraskelsen var desto større da jeg ikke bare møtte ordføreren, men også stortingsrepresentant Per Olav Tyldum, pressen og flere glade medarbeidere. På vegne av regjeringa kunne han fortelle at Norsk Revyfaglig Senter får 1 million ekstra i revidert nasjonalbudsjett – til å rekruttere til og bidra til utvikling av revy i hele landet! Når han i tillegg sporenstreks meldte seg som frivillig på Norsk revyfestival 2023, stod jubelen i taket!, sier en himmelfallen Dagrun Gunnarson. 

Det produseres mellom 300-400 lokalrevy- og skolerevypremierer hvert år, i tillegg til sommerrevyer og sommershow.  Hvis i snitt 400 så hver lokalrevy i 2022, hadde lokalrevy i Norge ca. 127 000 publikummere i 2022. Til sammenligning hadde f.eks. Nationaltheatret ca. 250 000 publikummere i 2019.  

Det er fantastisk at regjeringa ser at revy er viktig kultur i hele Norge – både for de som lager revyen på og bak scenen, men også for de som kommer for å se på revy. Revy speiler samtida si og harselerer med lokalpolitikere, grunneiere og brødmaskina på butikken – samt lager gøy og glede bare for moro skyld! Det er kultur laget av oss selv, om oss selv, der vi bor – og er kjempeviktig både som folkets talerstol, inkluderingsarena og den første scenen for den kommende kulturarbeideren. Men først og fremst er revy latterlig artig!, sier Dagrun Gunnarson. 

Nå skal vi først arrangere Norsk Revyfestival 5.-8.juli 2023 sammen med 500 frivillige hållinger (= folk som bor på Høylandet), med tusener av tilreisende, glede, galskap og humor mot diktatoren. Så skal vi se hvordan disse pengene kan bidra på beste måte til mer revy, nyskapende revy, og mer revyglede for flere over det ganske land! 

Regjeringa var klare med sin strategi for kulturfrivillighet 2023-2025 – «Rom for deltakelse» –  i slutten av april. Vi i Norsk Revy er svært glade for at kulturfrivilligheten blir sett og forstått: Frivillig kultur er ikke «bare» frivillighet, vi er også kultur! I strategien nevnes mange ting som er viktig for revy-Norge, og vi er glade for at revy nevnes generelt, og Norsk Revyfaglig Senter som nasjonalt kompetansesenter spesielt. Vi vil gjøre vår del av jobben for å skape mer rom for deltakelse –  i revy. Norsk Revy gjør Norge morsommere – og tar humor på alvor! 

Fakta om Norsk Revy: 

Norsk Revy består av stiftelsene Norsk Revyfaglig Senter og Norsk Revyfestival. Norsk Revyfaglig Senter er Norges nasjonale kompetansesenter for revy, og ble opprettet i 1991. NM i revy arrangeres annethvert år på Norsk Revyfestival på Høylandet i Trøndelag, en festival som har vært arrangert siden 1987.  

Norsk Revys samfunnsoppdrag er at vi skal spre revysjangeren og styrke revymiljøene over hele landet ved å levere revyfaglige tjenester gjennom kompetansebygging, inspirasjon, arrangement og synlighet. Norsk Revy skal fronte revy innen kulturpolitikk og i revymiljøet. Vi skal samle, bevare og formidle den norske revyhistorien. Vi skal gi publikum gode revyopplevelser. 

Norsk Revy er lokalisert på Høylandet i Trøndelag. Der foregår også Norsk Revyfestival med NM i revy annethvert år – neste gang 5.-8.juli 2023. I tillegg til NM i revy, arrangeres det regionale revyfestivaler rundt om i Norge i partallsår. Vi samarbeider godt, og de regionale festivalene kvalifiserer også direkte til NM i revy.