Under et juleselskap på Mørkved i 1985, fikk de to bygdetullingene Andreas Mørkved Romstad og Lornts Mørkved en idé som senere skulle få dramatiske konsekvenser for landets fremtidige revyhistorikk, og kanskje ikke minst for den lille bygda, Høylandet!

Etter mye møysommelig og tidkrevende arbeid, fikk den første landsdekkende revyfestivalen se dagens lys en sommerdag i 1987. Her ble to sangertelt sydd sammen og plassert på en grusbane, og i disse fasilitetene gjøglet til sammen 20 revygrupper under hålloinnsola for senere å campere på en nærliggende åker med gitaren under armen til den lyse morgen. Og slik har det fortsatt, år etter år, i snart 30 år!

Selv om omfanget av deltakende revygrupper og publikumstilstrømningen har økt dramatisk i løpet av disse årene er det vesentligste ved Norsk Revyfestival fortsatt inntakt, nemlig varmen, samholdet og gleden over å skape latter og inspirasjon.

I dag konkurrerer hele 100 grupper, fra Finnmark i nord til Agder i sør, om gjeve priser i det som etter hvert har blitt et NM i revy.

Annet hvert år deltar nærmest 700 av de 1255 innbyggerne i bygda på dugnad. De legger ned totalt 12. 000 dugnadstimer for at deltakerne og nærmest 12.000 publikummere skal få en best mulig revyopplevelse.

I dag fremstår festivalen som en av landets ledende humorarrangementer sommerstid, og landsdelen Namdalen  registrerer en rekke synergieffekter som klart springer ut fra revyriket Høylandet.