Styret i Norsk Revy. Fra venstre: Tor Arne Bjørgum, daglig leder Hanne Vilja Sagmo, Guri Idsø Viken, Iren Reppen, styreleder Hilde Bergebakken, Aina Kristiansen og Alexander Støvik Kjølstad. Susanne Brattli var ikke tilstede da bildet ble tatt.