Norsk Revyhistorisk arkiv

Det spilles revy i hver minste krik og krok av landet vårt. Revyscenen er folks talerstol og veggavis, og har vært det i over 100 år.

En lokalrevy speiler det som til enhver tid skjer i nærmiljøet, og vil være viktig dokumentasjon for vår tids historie. Revytekstene forteller samfunnshistorien på en mye mer spennende, humoristisk og folkelig måte enn avisene og de tradisjonelle historiebøkene kan gjøre.

Har du revymateriale liggende, kontakt oss!

  • Innsamlingen av revymateriell er en av de viktigste lokalhistoriske registreringer som gjøres

  • Dagens revytekster er lokalhistorie og norgeshistorie i morgen!!

  • Ingen tekst er for liten, ingen er for stor, ingen er for dårlig eller for god. Alt er like viktig som historisk dokumentasjon

  • Vi kopierer gjerne det du ikke vil gi fra deg

  • Dersom ikke alt er skrevet ned, kommer vi gjerne med båndopptaker

  • Start å samle i dag og sørg for at din revygruppe og ditt materiell får sin plass i norsk kulturhistorie

  • Kjenner du noen som sitter inne med informasjon om revy? Snakk med foreldre, besteforeldre, tanter, onkler. ingen lever evig!

  • Evig eies kun det bevarte!