Sigmund Røtnes Widerberg er ansatt som arrangementskoordinator i Høylandet kommune. Bryteren fra Kolbotn ser masse potensial i revybygda.

– Så du stillingsannonsen eller? Det er jo verdens kuleste jobb, sier Sigmund på spørsmål om hvorfor han ville flytte fra Edinburgh i Skottland til Høylandet i Trøndelag.

I sommer leverte 27-åringen fra Kolbotn masteroppgaven sin i internasjonale relasjoner, og for en uke siden hadde han første arbeidsdag i revybygda. Nå skal han være med i utviklingen av framtidas Høylandet.

Les mer: Ny fagansvarlig i Norsk Revy.

Spleiselag for utvikling

Stillingen som arrangementskoordinator er et spleiselag mellom Høylandet kommune og Norsk Revyfestival.

Arbeidsoppgaven er tredelt: han skal lede arbeidet med revyfestivalen i samarbeid med en arrangementskomité, han skal jobbe tett på lag og foreninger i kommunen og han skal fremme merkevaren Høylandet.

Daglig leder i Norsk Revy, Hanne Vilja Sagmo, sier Sigmund er et resultat av både kommunen og festivalledelsen vil tenke nytt.

– Festivaler og arrangement er spydspisser for utvikling i et lokalmiljø. Når vi går sammen om dette prosjektet er sjansen større for at vi lykkes, ikke bare for festivalen, men for bygdesamfunnet i sin helhet, sier hun.

Det var flere søkere på stillingen, men til slutt falt valget på Sigmund og hans erfaring med utvikling av nye arrangement.

– Sigmund har en spennende bakgrunn fra idretten, i tillegg til sceneerfaring. Dessuten har han det utenforblikket man trenger når man skal tenke nye tanker, sier Sagmo.

Et samlingspunkt for kultur

Den nyansatte arrangementskoordinatoren ser et stort potensiale i revybygda. Han mener det er flere eksempler på steder, både i Norge og i utlandet, som med langt verre forutsetninger har klart å bli naturlige samlingssteder på et felt.

– Bare se på hva Voss har fått til med ekstremsport, som igjen har ført til næringslivsutvikling og befolkningsvekst. Det kan vi få til med kulturliv – og vel så det, sier Sigmund, som oppfordrer innbyggerne til å ta kontakt dersom de har ideer til nye aktiviteter i bygda.

Selv er han norgesmester i tre forskjellige brytegrener, deriblant sumobryting. På spørsmål om sporten nå må vike for revy er svaret enkelt. – Kan det ikke kombineres da? Noe bryting må vi få til på neste festival, sier han med et smil.